CNC Centerless Grinding Machine C6030
การเจียระไนงานที่มีความละเอียดสูงถึงการเจียระไนงานหนัก


Double Disc Surface Grinder (Vertical Spindle Type) KVD350
มีความหลากหลาย ใช้ได้กับชิ้นงานหลากหลาย และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กหรือชิ้นงานขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถรองรับได้ตั้งแต่ชิ้นส่วนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก และชิ้นส่วนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] ถัดไป>>